تست شخصیت شناسی MBTI مقدماتی رایگان

هدف گذاری

دنیا رو دوست داری آن جوری هست ببینی

علاقه به بحث و جدل و استدلال

یک روزه به کوه هستی

برنامه ریزی روزانه

فرد سازمان یافته و با برنامه

خرید لپ تاپ یا گوشی یا هر خریدی

ترجیح میدهی

رفتی مهمونی و کسی رو اونجا نمی شناسی

اولویت

مشاغل

بیان حقیقت

علاقمند

دوستی‌ها

تعریف و تمجید

زندگی در

دوست دار

کار پیچیده ای به شما محول شده

شتاب و عجله

هر مهارت و آموزشی را که دیدم

یادگیری

هر شرایطی

یک فرد

زمان و فاصله را ازم بپرسن

ایده های مهم است که

انرژی خود را

مهمترین شرط

قرار ملاقات

فکر و عمل

یک گفتگو وقتی خوب است

دوستان شما را چنین تعریف می کند

اهداف

تعریف دیگران از شما

اتصال و وصل کردن

حرف زدن

در انجام پروژه ها و یادگیری یک موضوعی

کدام مهمه

کار

در بیان خود

سفر با ماشین به خاطر هزینه سفر

مهم است که سر وقت باشید

موضوع مهم در دنیا

حواس شما

در مهمانی گردهمایی ها جلسات

ترافیک مسیر

توجه

تصمیم گیری

اساس منطق یا احساس

زمان

شما تجارت جدید شروع کردید

دوست داری اطلاعات

توی خونه تنها هستی

قول و تعهد

ارتباط

جدی و یا شوخ

انجام کار

کارها

مرتب کردن و منظم بودن

انجام کارهای گروهی

تست شخصیت شناسی MBTI مقدماتی رایگان
ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
ISTP
ISFP
INFP
INTP
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
ESTJ
ESFJ
ENTJ
ENFJ

جهت دریافت کردن آزمون های بعدی ایمیل خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.