تست شخصیت شناسی MBTI مقدماتی رایگان

برنامه ریزی روزانه

کار

ترافیک مسیر

کارها

ایده های مهم است که

یک روزه به کوه هستی

در مهمانی گردهمایی ها جلسات

هر شرایطی

اولویت

تعریف و تمجید

توجه

تصمیم گیری

مهم است که سر وقت باشید

انجام کارهای گروهی

قرار ملاقات

رفتی مهمونی و کسی رو اونجا نمی شناسی

ارتباط

دوستان شما را چنین تعریف می کند

سفر با ماشین به خاطر هزینه سفر

زمان و فاصله را ازم بپرسن

مشاغل

زندگی در

شما تجارت جدید شروع کردید

شتاب و عجله

یک گفتگو وقتی خوب است

قول و تعهد

اساس منطق یا احساس

علاقمند

دوست داری اطلاعات

یک فرد

دوستی‌ها

هدف گذاری

اتصال و وصل کردن

اهداف

انجام کار

دوست دار

فکر و عمل

دنیا رو دوست داری آن جوری هست ببینی

حواس شما

زمان

مهمترین شرط

در انجام پروژه ها و یادگیری یک موضوعی

انرژی خود را

علاقه به بحث و جدل و استدلال

یادگیری

هر مهارت و آموزشی را که دیدم

در بیان خود

موضوع مهم در دنیا

بیان حقیقت

فرد سازمان یافته و با برنامه

جدی و یا شوخ

ترجیح میدهی

کدام مهمه

کار پیچیده ای به شما محول شده

توی خونه تنها هستی

تعریف دیگران از شما

مرتب کردن و منظم بودن

حرف زدن

خرید لپ تاپ یا گوشی یا هر خریدی

تست شخصیت شناسی MBTI مقدماتی رایگان
ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
ISTP
ISFP
INFP
INTP
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
ESTJ
ESFJ
ENTJ
ENFJ

جهت دریافت کردن آزمون های بعدی ایمیل خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.