تست شخصیت شناسی MBTI مقدماتی رایگان

زمان

یک فرد

کار

ایده های مهم است که

شما تجارت جدید شروع کردید

دوست دار

زندگی در

یک روزه به کوه هستی

ترجیح میدهی

موضوع مهم در دنیا

یک گفتگو وقتی خوب است

علاقمند

مرتب کردن و منظم بودن

قرار ملاقات

ارتباط

اهداف

اساس منطق یا احساس

انجام کارهای گروهی

ترافیک مسیر

تعریف و تمجید

دنیا رو دوست داری آن جوری هست ببینی

دوست داری اطلاعات

فکر و عمل

در بیان خود

زمان و فاصله را ازم بپرسن

خرید لپ تاپ یا گوشی یا هر خریدی

هر مهارت و آموزشی را که دیدم

در مهمانی گردهمایی ها جلسات

توی خونه تنها هستی

شتاب و عجله

مهم است که سر وقت باشید

کارها

فرد سازمان یافته و با برنامه

تصمیم گیری

حواس شما

یادگیری

در انجام پروژه ها و یادگیری یک موضوعی

هر شرایطی

کدام مهمه

قول و تعهد

دوستان شما را چنین تعریف می کند

جدی و یا شوخ

مهمترین شرط

تعریف دیگران از شما

کار پیچیده ای به شما محول شده

دوستی‌ها

سفر با ماشین به خاطر هزینه سفر

حرف زدن

توجه

انرژی خود را

انجام کار

بیان حقیقت

اولویت

علاقه به بحث و جدل و استدلال

مشاغل

هدف گذاری

رفتی مهمونی و کسی رو اونجا نمی شناسی

برنامه ریزی روزانه

اتصال و وصل کردن

تست شخصیت شناسی MBTI مقدماتی رایگان
ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
ISTP
ISFP
INFP
INTP
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
ESTJ
ESFJ
ENTJ
ENFJ

جهت دریافت کردن آزمون های بعدی ایمیل خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.